Dobrý večer, je úterý 9.8.2022, 22:23. Dnes má svátek Roman, zítra Vavřinec.
Detail

Obecní knihovna Záhoří

2010-04-06 13:41:01 | Obec Záhoří

Knihovna v Záhoří byla pravděpodobně založena v roce 1921 na základě knihovnického zákona z roku 1919. Již ale předtím pracoval v Záhoří hospodářský spolek, který měl svou knihovnu a půjčoval knihy svým členům i zájemcům z obce.


Prvním knihovníkem byl J. Houdek. V roce 1922 navštěvovalo knihovnu 55 čtenářů a knižní fond obsahoval asi 300 svazků. Knihovna nesla oficiální název Obvodová knihovna v Záhoří a knihy si zde půjčovali i občané z Novosedel, Chrastin, Třešně, Vojníkova, Kašiny Hory a Vlastce. V roce 1926 se fond rozšířil na 348 svazků.

V obecních kronikách jsou první zmínky o knihovně až od roku 1935. V tomto roce se stal knihovníkem Jar. Hrubeš. 467 knih si půjčovalo 64 čtenářů.

Výrazně stoupl počet svazků a výpůjček až po II. světové válce. V roce 1947 dosáhl fond 736 knih a půjčovalo si je 52 čtenářů.

Od roku 1954 do 1970 se stala knihovnicí Božena Milerová. Její dobrá práce s knihou a se čtenářem byla ohodnocena i uznáním KNV v Českých Budějovicích v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu – BVLK v roce 1958.

V roce 1971 přebírá knihovnu Alena Válová – později Valvodová, která pracuje v knihovně dodnes. Při předávání bylo evidováno celkem 1917 knih a brožur. Knihovna v obci pravidelně půjčovala knihy a časopisy, zapojovala se do kulturního dění obce. Pořádala pro děti i pro občany literární i vzdělávací akce, besedy nad knihami, zájezdy do divadel. V průběhu své činnosti dosáhla i významných výsledků v soutěži BVLK. V roce 1982 to bylo uznání okresní, v roce 1984 krajské. Uznání v celostátním kole získala v roce 1987 v Nitře, obhajoba se pak konala v roce 1989 v Banské Bystrici.

V roce 1986 se přestěhovala do nových prostor v domě služeb. V průběhu 15 let značně vzrostl fond knihovny. V roce 2002 docházelo do knihovny 104 čtenářů, z toho 49 dětí a mládeže. Fond dosáhl celkem 6296 svazků, z toho naučných 1128. Celkem za rok 2002 si čtenáři půjčili 6094 knih, z toho 1348 pro mládež a 481 naučných. Knihovna má zpracovaný jmenný i názvový katalog. V letošním roce požádala o státní dotaci, aby byla vybavena moderní počítačovou technikou s připojením na internet a tak mohla rozšířit své služby čtenářům i ostatním obyvatelům obce Záhoří a okolí.

Koncem roku 2005 měla knihovna 6700 svazků. 1130 čtenářů si vypůjčilo 7475 knih a periodik. Od roku 2004 je napojena na internet, k dispozici jsou 2 počítače, jeden pro veřejnost a druhý pro knihovnici. V současné době se dokončuje příprava na spuštění automatizovaného výpůjčního systému Clavius. Několikrát do roka knihovna pořádá prodejní výstavy knih a další kulturní akce pro děti. V roce 2005 Obec Záhoří podpořila činnost obecní knihovny finanční částkou ve výši 86 000,-Kč.


Autor: Obec Záhoří

Obec Záhoří - základní informace

Pohled na Záhoří Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Záhoří.

Obec sdružující další čtyři osady, leží v klínu mezi řekami Vltavou a Otavou, na silnici Písek - Tábor, ideální rekreační oblast, celá řada zajímavých kulturních památek, vynikající turistické možnosti.

Historie obce stručně

O nejstarších dobách zdejších osad svědčí archeologické nálezy. Jedná se zejména o hroby prvních obyvatelů zdejšího kraje, které se vyskytují hlavně poblíž řek a mírných úbočí Píseckých hor včetně oblasti záhořské. V období předslovanském se jedná zejména o hroby mohylové kuželovitého tvaru, zpevněné kamenným věncem.

Slované své mrtvé spalovali a popel ukládali do nádob a nad nimi také vytvářeli kruhovité mohyly. Kmen, který osídlil kraj mezi Vltavou a Otavou, se nazýval kmen Netoliců (asi 5. století).

Název obce Záhoří (dříve Zahoří) vznikl dle prvního kronikáře, řídícího učitele Josefa Kocha, pravděpodobně podle místa založení osady, to znamená za horou, čímž se rozumí vrch Záduší (jihozápadně od Záhoří směrem k Otavě). V 10. století patřil Písek a jeho okolí k panství vévody Slavníka, avšak po vyhubení jeho rodu roku 996 připadly osady k panství knížat českých, jmenovitě k pánům ze Zvíkova. Podle zmínky z roku 1307 stával v Zahoří dvůr panský. Téhož roku přešlo spolu se Zvíkovem Zahoří do rukou Rožmberků. V době husitské zdejší krajina trpěla, protože tudy často přecházela vojska husitská i císařská. Zdejší lid byl husitský a fara měla husitského kněze. V roce 1472 byl hrad Zvíkov postoupen Bohuslavu ze Švamberka a s ním i Zahoří. Švamberkové, povětšinou nepřátelé husitů, zde panovali celých 150 let.

Informace o obci Záhoří
Kód obce: 18997 9
IČZÚJ: 550027
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek

Počet obyvatel: 812
Výměra: 1471,69 ha
Hustota: 49,47 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad v Písku
Pověřený úřad: Písek
Stavební úřad: Písek
Matriční úřad: Záhoří
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Písek

Počet částí obcí: 6
Počet katastrálních území: 5
Počet základních sídelních jednotek: 6
Počet městských částí: 0

Počet obyvatel v produktivním věku: 508
Pošta: ANO
Škola: ANO
Zdravotnické zařízení: ANO
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: ANO
Plyn: ANO

Obec Záhoří
Radnice Kocelovice

Adresa:
Obec Záhoří
Horní Záhoří 8
397 01 Písek

IČO: 00250244
DIČ: CZ 00250244
Bankovní spojení: ČS a.s. 0641382379/0800


Kontakty
Starosta obce: Petr Kápl
mob.: 724 181 924

Místostarosta obce: Ing. Martin Formánek
mob.: 603 265 377

382 284 211 (starosta)
382 284 212 (účtárna)
382 284 294 (kancelář)
Datová schránka: emfedwp

E-mail:
Obec: obec@zahori.cz
Starosta: starosta@zahori.cz
Podatelna: podatelna@zahori.cz
Knihovna: knihovna@zahori.cz

www: www.zahori.cz

Úřední hodiny:
PO 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ÚT 7:00 - 12:00 -----------
ST 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ČT ------------------
PÁ 7:00 - 12:00 13:00 - 14:00

GDPR

Matriční úřad ověřuje listiny, zajišťuje svatební obřady. Spádová oblast: Záhoří, Dolní Novosedly, Vrcovice, Vojníkov, Temešvár a Vlastec.

Poskytujeme službu Czech POINT – výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, výpis z Centrálního registru řidičů (bodový systém), výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis z insolvenčního rejstříku, autorizovanou konverzi dokumentů, datové schránky. Správní poplatek za vydání ověřených výstupů CZECHPOINTu z KN, OR a ŽR je stanoven ve výši 100,- Kč za první stránku výstupu, za každou další, i započatou stránku výstupu 50,- Kč. U všech ostatních typů výpisů je správní poplatek ve výši 100,- Kč. U konverze dokumentů je správní poplatek ve výši 30,- Kč.

Virtuální prohlídka

Znak Obce Záhoří
Obecní znak
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.zahori.cz
© Obec Zhoří
Právní doložka
Redakce Redakce