Dobrý večer, je úterý 9.8.2022, 21:40. Dnes má svátek Roman, zítra Vavřinec.
Detail

Osada Jamný

2010-01-10 08:39:47 | Obec Záhoří

Vesnička ležící asi 2 km severovýchodně od obce Záhoří, po levé straně silnice Písek - Tábor. Jamný má podle Dr. Augustina Sedláčka své jméno od jam. Na snímku vidíte kapličku na návsi, přibližně čtvercového půdorysu. Stojí na kamenném podstavci, nahoře zakončena zvoničkou se zvonkem a jehlancovou stříškou a křížkem.


Statek U Rochů. Na levé straně od brány na obytném objektu je na štítě obraz Přemysla Oráče. Vpravo od brány na špýcharu je na štítové zdi obraz se symboly zemědělských prací. Datováno 1912. Nad klenutou bránou je nápis: "Opraveno po vyhoření celé vsi 9. září 1911". V pamětní knize se připisuje tento Grunt Janu Brejchovi jinak Hrochovi v roce 1676.

Statek č. 7 na návsi, datováno 1868, bohatě profilovaný štít s nikou. Motiv čtyřlístku na obytném traktu i na brance, voluty na štítu pravoúhlé. V pamětní knize označen jako grunt Šporovský, který měli "od starodávna" v držení Šporové.

Chalupa č. 20, při jihozápadním výjezdu z návsi, datována 1862, bohatě zdobená modrá štítová zeď s bíle vybarvenou profilací s motivem P. Marie s Ježíškem a vznášejícími se anděly, držícími korunu. V roce 1709 byl dle pamětní knihy držitelem této chalupy Jan Brejcha.

Výklenková kaplička při výjezdu z obce jihozápadním směrem, má sedlovou stříšku krytou prejsy a zakončenou dvojitým křížkem.

Z historie
Historie osady Jamný byla spojena převážně s děním vrchnosti zvíkovské.
Pamětihodné události:
* Roku 1680 zuřil v Čechách mor a v osadě záhořské zemřelo 161 lidí
* Roku 1850 vypukla epidemie cholery
* Roku 1882 roku následujícího osadu postihlo hrozné krupobití, které zničilo úrodu a potlouklo domácí zvířata i lesní zvěř. Další krupobití nastalo v roce 1903.
* V roce 1911 postihl osadu katastrofální požár, při němž skoro všechny usedlosti shořely.

Fotogalerie osady Jamný


Autor: Obec Záhoří

Obec Záhoří - základní informace

Pohled na Záhoří Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Záhoří.

Obec sdružující další čtyři osady, leží v klínu mezi řekami Vltavou a Otavou, na silnici Písek - Tábor, ideální rekreační oblast, celá řada zajímavých kulturních památek, vynikající turistické možnosti.

Historie obce stručně

O nejstarších dobách zdejších osad svědčí archeologické nálezy. Jedná se zejména o hroby prvních obyvatelů zdejšího kraje, které se vyskytují hlavně poblíž řek a mírných úbočí Píseckých hor včetně oblasti záhořské. V období předslovanském se jedná zejména o hroby mohylové kuželovitého tvaru, zpevněné kamenným věncem.

Slované své mrtvé spalovali a popel ukládali do nádob a nad nimi také vytvářeli kruhovité mohyly. Kmen, který osídlil kraj mezi Vltavou a Otavou, se nazýval kmen Netoliců (asi 5. století).

Název obce Záhoří (dříve Zahoří) vznikl dle prvního kronikáře, řídícího učitele Josefa Kocha, pravděpodobně podle místa založení osady, to znamená za horou, čímž se rozumí vrch Záduší (jihozápadně od Záhoří směrem k Otavě). V 10. století patřil Písek a jeho okolí k panství vévody Slavníka, avšak po vyhubení jeho rodu roku 996 připadly osady k panství knížat českých, jmenovitě k pánům ze Zvíkova. Podle zmínky z roku 1307 stával v Zahoří dvůr panský. Téhož roku přešlo spolu se Zvíkovem Zahoří do rukou Rožmberků. V době husitské zdejší krajina trpěla, protože tudy často přecházela vojska husitská i císařská. Zdejší lid byl husitský a fara měla husitského kněze. V roce 1472 byl hrad Zvíkov postoupen Bohuslavu ze Švamberka a s ním i Zahoří. Švamberkové, povětšinou nepřátelé husitů, zde panovali celých 150 let.

Informace o obci Záhoří
Kód obce: 18997 9
IČZÚJ: 550027
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek

Počet obyvatel: 812
Výměra: 1471,69 ha
Hustota: 49,47 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad v Písku
Pověřený úřad: Písek
Stavební úřad: Písek
Matriční úřad: Záhoří
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Písek

Počet částí obcí: 6
Počet katastrálních území: 5
Počet základních sídelních jednotek: 6
Počet městských částí: 0

Počet obyvatel v produktivním věku: 508
Pošta: ANO
Škola: ANO
Zdravotnické zařízení: ANO
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: ANO
Plyn: ANO

Obec Záhoří
Radnice Kocelovice

Adresa:
Obec Záhoří
Horní Záhoří 8
397 01 Písek

IČO: 00250244
DIČ: CZ 00250244
Bankovní spojení: ČS a.s. 0641382379/0800


Kontakty
Starosta obce: Petr Kápl
mob.: 724 181 924

Místostarosta obce: Ing. Martin Formánek
mob.: 603 265 377

382 284 211 (starosta)
382 284 212 (účtárna)
382 284 294 (kancelář)
Datová schránka: emfedwp

E-mail:
Obec: obec@zahori.cz
Starosta: starosta@zahori.cz
Podatelna: podatelna@zahori.cz
Knihovna: knihovna@zahori.cz

www: www.zahori.cz

Úřední hodiny:
PO 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ÚT 7:00 - 12:00 -----------
ST 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ČT ------------------
PÁ 7:00 - 12:00 13:00 - 14:00

GDPR

Matriční úřad ověřuje listiny, zajišťuje svatební obřady. Spádová oblast: Záhoří, Dolní Novosedly, Vrcovice, Vojníkov, Temešvár a Vlastec.

Poskytujeme službu Czech POINT – výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, výpis z Centrálního registru řidičů (bodový systém), výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis z insolvenčního rejstříku, autorizovanou konverzi dokumentů, datové schránky. Správní poplatek za vydání ověřených výstupů CZECHPOINTu z KN, OR a ŽR je stanoven ve výši 100,- Kč za první stránku výstupu, za každou další, i započatou stránku výstupu 50,- Kč. U všech ostatních typů výpisů je správní poplatek ve výši 100,- Kč. U konverze dokumentů je správní poplatek ve výši 30,- Kč.

Virtuální prohlídka

Znak Obce Záhoří
Obecní znak
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.zahori.cz
© Obec Zhoří
Právní doložka
Redakce Redakce